Medzio centras Medzio centras

Pagrindinis Istorija Nuorodos Kūrybinės dirbtuvės Kontaktai

Istorija

Uždaroji  akcinė bendrovė “Achajas” įkurta 2005 m. vasario mėn. 14 d. 


2005 m. gegužės mėn. 3 d. bendrovė priimta į Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros  asociacijos  narius.


Pagrindinė bendrovės  veikla yra  projektiniai darbai ir  Medžio centro operatoriaus funkcijos, į kurias įeina:  patalpų nuomos strategijos bei nuompinigių kainodaros planavimas; komercinių patalpų Vilniuje nuomos rinkos monitoringas; prekybos centro „Medžio centras“ populiarinimas; patalpų nuomininkų paieška; derybų dėl nuomos sutarčių sąlygų su nuomininkais vedimas; patalpų nuomos priežiūra; Nuomininkų atsiskaitymo kontrolė; patalpų nuomininkų pasitenkinimo monitoringas, įskaitant periodiniais nuomininkų susirinkimais, informacijos apie problemas, kylančias nuomojant Patalpas, kaupimas ir analizė, rekomendacijų nuomos veiklos bei eksploatavimo gerinimo klausimais teikimas.


Bendrovės  įstatinis kapitalas yra lygus 10000 Lt. , kuris padalintas į 100 paprastųjų vartinių 100 Lt. nominalios vertės akcijų. Akcininkai  yra Jolanta Mockuvienė, turinti 50%  akcijų ir Audrius Mockus, turintis 50%.


Bendrovės valdymo organai yra akcininkų susirinkimas ir bendrovės direktorius.


Bendrovėje dirba 4 darbuotojai, projektiniams darbams ir kai kurioms kitoms funkcijoms atlikti yra samdomi    konsultantai.  Per dvejus metus  darbuotojų kaitos įmonėje nebuvo. Darbuotojai dalyvauja įvairiose tarptautinėse  konferencijoje, mokymuose ir seminaruose.


Nuo pat įmonės įkūrimo pradžios  yra  teikiame labdarą ir paramą. Glaudžiai  bendradarbiaujame su Vilniaus m. lopšeliu-darželiu „Pušaitė“ , Vilniaus universiteto fizikos fakulteto Alumnio draugija, Vilniaus rajono futbolo klubu „Lentvario klevas“, Vilniaus Filaretų  pradinės mokyklos labdaros ir paramos fondu, viešąja įmone  „Santaros plėtra“.

Apie mus gerai atsiliepia

Vilniaus lopšelis-darželis "Pušaitė"

FiDi

Futbolo klubas "Klevas"

enter product info